• / Start
  • / Näringsidkare
  • / Gröna ytor och fastighetsskötsel

Gröna ytor och fastighetsskötsel

Ostkustens Trädgårdsservice erbjuder anläggning och skötsel av gröna ytor, markarbeten som te x sten- och plattläggning, dräneringsarbeten, transporter, renhållning och snöröjning. Vi arbetar både med helhetslösningar på entreprenad och enskilda uppdrag, t ex vår- och höststädning samt beskärning av träd och buskar.

Kontakta oss för mer information